Kranteknisk

Vi kan tilby sertifisering og sakkyndig årlig kontroll av alle typer kraner og løfteredskaper.
Vi utfører også kontroll av kraner, bommer, rigger etc, på fartøy.

Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll
(Utdrag fra §53 i forskrift 555 Bruk av arbeidsutstyr)

  • Arbeidsutstyr for løfting av hengende lastImage
  • Løfteredskap
  • Arbeidsutstyr på bergingsvogner
  • Personløftere
  • Studio og scenerigger

Tidspunkt for periodisk sakkyndig kontroll
(Utdrag fra § 55 i forskrift 555 Bruk av arbeidsutstyr)

Sakkyndig kontroll som nevnt i § 53 skal utføres:
  • Hver 12. måned
  • Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 mnd og det kan medføre fare for liv og helse når det skal tas i bruk igjen
  • Når det på grunn av miljøet utstyret er plassert i , er påkrevd med hyppigere kontroll
  • Når utstyret har vært utsatt for betydelig overbelasting
  • Etter større reparasjoner og ombygginger

Hvis du ønsker ett godt tilbud på sertifisering eller årlig kontroll av kraner/løfteredskaper er det bare å ta kontakt.