Marinteknisk

Vi kan tilby det aller meste av marintekniske konsulenttjenester, vi kan nevne bla: 

  • Krengeprøve
  • Stabilitetsberegninger
  • Hydrostatikk
  • Kapasiteter
  • Inntakt stabilitet
  • Skadet stabilitet

Vi kan også bistå med utarbeidelse av alle typer tegninger, f eks fundamenter, galger og linjetegninger, samt arrangementer, brann og sikkerhetsplan, fribordsplan, etc.

Er du interessert i ett godt tilbud er det bare å ta kontakt.