Årlig sakkyndig kontroll

Vi har godkjennelse fra sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS til å utføre årlig sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr. Sakkyndig kontroll skal utføres av en sertifisert virksomhet, og det er derfor viktig at du bruker en seriøs aktør til å utføre sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr.

Sakkyndig kontroll utføres etter krav gitt av arbeidstilsynet og skal utføres hver 12. måned etter utstyret har blitt sertifisert.

Den sakkyndig kontrollen følger vedlikeholdsplanen fra produsentene av utstyret. Dette innebærer i hovedsak en visuell kontroll, samt testing av funksjonaliteten. Under kontrollen undersøkes det blant annet at utstyret stemmer overens med tilhørende dokumentasjon, sikkerhetsutstyr er montert og fungerer optimalt og at tidligere påpekte feil er rettet opp i.

Vi utfører sakkyndig kontroll for alle typer kraner og løfteutstyr som er fastmontert. Vanlig former for utstyr som trenger sakkyndig kontroll inkluderer:

  • Lastebilkraner
  • Traverskraner
  • Kaikraner
  • Løfteinnretninger
  • personløftere
  • Løftekontainere

Husk at kontroll er bare noe som utføres som et større sikkerhetstiltak. Du står selv ansvarlig for å innføre gode rutiner for stell og vedlikehold av utstyret. Dette er viktig for funksjonaliteten og levetiden til utstyret.

Trenger du å få utført sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret? Ta kontakt i dag, så avtaler vi et tidspunkt.

Er du klar til å samarbeide?