Sertifisering av kraner og løfteutstyr

Som godkjent konsulentfirma på vegne av både sjøfartsdirektoratet og sertifiseringsorganet for sakkyndige virksomheter AS kan vi bistå deg med sertifisering av kraner og løfteutstyr både marinteknisk og kranteknisk.

Som ansvarlig for arbeidsutstyr er det din jobb å passe på at du har alt av dokumentasjon som er nødvendig. Det vil også være ditt ansvar å sørge for at løfteutstyret og kranene som benyttes er korrekt merket og sertifisert.

Reglene for sertifisering av kraner og løfteutstyr kan variere avhengig av om maskinene befinner seg på vann eller land.

Vi er begge sakkyndig person type B i henhold til kravene fra sjøfartdirektoratet, sertifiserte til å utføre kranteknisk kontroll i henhold til kravene fra arbeidstilsynet.

Alle nye installasjoner av kran og løfteinnretninger vil kreve en førstegangssertifisering, uavhengig om det er på land eller vann. Etter dette er gjort, kan vi også utføre periodisk sakkyndig kontroll. Les mer om sakkyndig kontroll her.

Vi kan også være behjelpelig med råd til komplekse løfteoperasjoner.

Ta kontakt i dag for sertifisering av kraner og løfteutstyr.

Ønsker du opplæring i bruk av kraner og løfteinnretninger? 

Kravene for opplæring i bruk av kran på fartøy (arbeidsutstyr) og fastmonterte kraner (kaikraner), krever sertifisert opplæring. Jørgen M. Storvig har lang erfaring innen bransjen, og stiller også som sertifisert kursholder i samarbeid med Blått Kompetansesenter. Kurset imøtekommer alle krav som er gitt av myndighetene, og kan skreddersys etter dine behov.

Er du klar til å samarbeide?