Stabilitetsberegning

Før du kan sjøsette et nytt skip eller et skip som har vært under ombygging, må du påse at fartøyet oppfyller kravene til stabilitet. Selv små endringer som montering av dekkskran kan få store innvirkninger på stabiliteten. Spesielt for små fartøy.

Vi utfører stabilitetsberegninger av alle fartøy.

Stabilitetsberegningen innebærer:

  • Krengeprøve
  • Hydrostatisk modell
  • Vurdering av skadet stabilitet
  • Vurdering av intakt stabilitet
  • Stabilitetsplakat
  • Utarbeidelse av trim & stabilitetsbok
  • Peiletabeller
  • KG-grensekurver
  • Hydrostatikk
  • Krysskurver

Alle fartøy er pålagt å undergå en krengeprøve hvert 10. år dersom det ikke kan dokumenteres, ved feks deplasementskontroll, at lettskipet ikke er endret.

For å kunne utføre stabilitetsberegninger må skipet ha tegninger med en presis gjengivelse av geometrien til fartøyet. Dersom du ikke har tegninger av fartøyet kan vi også hjelpe deg med dette. Les mer om dette under tegninger her.

Det er viktig å oppgi nøyaktig vekt som skal bæres av fartøyet slik at vi kan beregne om fartøyet oppfyller kravene til stabilitet eller ikke.

Har du måttet inn med ekstra ballast for å imøtekomme krav om overising?

Da vil mange oppleve at fartøyet blir stivt og ubehagelig i normal drift.

For å bøte på dette kan det vurderes å montere slingrekjøl, eller anti-rulletank.

Vi har beregnet flere slike tanker til fornøyde redere.

Ta kontakt i dag om du trenger å utføre stabilitetsberegninger av fartøyet.

Er du klar til å samarbeide?