Montering og sertifisering av løftepunkter

Vi kan både sertifisere eksisterende løftepunkter i heissjakt og montere på plass nye sertifiserte løftepunkter.

Under sertifiseringen vil vi prøvebelaste løftepunktene og gå gjennom alle sikkerhetskrav.

Etter sertifiseringen er utført vil dere få et sertifikat på at løftepunktet er godkjent og sertifisert av en sakkyndig virksomhet. Løftepunktet vil også være merket i henhold til kravene fra arbeidstilsynet.

Trenger du hjelpe med noe annet? Se siden vår for spesialoppdrag her.

Kran og Marintek har i dag både sakkyndig person type A og B

Vi kan hjelpe deg med sertifisering av alle typer kraner og løfteredskaper på ditt fartøy.

Som sakkyndig person type A er vi godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre førstegangssertifiseringer av laste- og losseutstyr på skip og fiske- og fangstfartøyer.

Denne sertifiseringen er et bevis på at våre evner og arbeid har innfridd Sjøfartsdirektoratets krav og forventninger.

Videre står Pål, vår sakkyndig person type B, klar til å utføre periodisk sertifisering og sertifisering etter mindre reparasjoner av eksisterende laste- og losseutstyr på skip, samt på fiske- og fangst-fartøyer.

Er du klar til å samarbeide?