Fartøykontroll

Vi er et kran- og marinteknisk konsulentfirma i Tromsø som utfører fartøykontroll for både mindre lasteskip og fiskefartøy.

For fartøy med en lengde mellom 9 og 10,67 meter vil fartøysinstruksen du får utdelt være gyldig i 5 år. Ved fartøy som har en lengde mellom 10,67 og 15 meter, vil fartøysinstruks være gyldig i 2,5 år. 

Etter førstegangskontrollen er gjennomført vil det være periodiske kontroller hver 30.måned. Dersom det oppdages feil under fartøykontroll vil du få et pålegg for hvilke utbedringer som må gjøres før fartøyet kan godkjennes. 

Vi sender alt av nødvendig dokumentasjon videre til sjøfartsdirektoratet. 

Husk at du til enhver tid selv har ansvar for å følge med på skipets tilstand, og kontrollere forholdene. 

Har du fått andre pålegg om utbedringer? Som erfarne marintekniske konsulenter kan vi også bistå deg med eventuelle utbedringer om du ønsker det. 

Ta kontakt i dag for hjelp til fartøykontroll!

Er du klar til å samarbeide?