Fartøykontroll

Vi er et kran- og marinteknisk konsulentfirma i Tromsø som utfører fartøykontroll for både mindre lasteskip og fiskefartøy.

For fartøy med en lengde mellom 9 og 10,67 meter vil fartøysinstruksen du får utdelt være gyldig i 5 år. Ved fartøy som har en lengde mellom 10,67 og 15 meter, vil fartøysinstruks være gyldig i 2,5 år. 

Etter førstegangskontrollen er gjennomført vil det være periodiske kontroller hver 30.måned. Dersom det oppdages feil under fartøykontroll vil du få et pålegg for hvilke utbedringer som må gjøres før fartøyet kan godkjennes. 

Vi sender alt av nødvendig dokumentasjon videre til sjøfartsdirektoratet. 

Husk at du til enhver tid selv har ansvar for å følge med på skipets tilstand, og kontrollere forholdene. 

Har du fått andre pålegg om utbedringer? Som erfarne marintekniske konsulenter kan vi også bistå deg med eventuelle utbedringer om du ønsker det. 

Ta kontakt i dag for hjelp til fartøykontroll!

Kran og Marintek har i dag både sakkyndig person type A og B

Vi kan hjelpe deg med sertifisering av alle typer kraner og løfteredskaper på ditt fartøy.

Som sakkyndig person type A er vi godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre førstegangssertifiseringer av laste- og losseutstyr på skip og fiske- og fangstfartøyer.

Denne sertifiseringen er et bevis på at våre evner og arbeid har innfridd Sjøfartsdirektoratets krav og forventninger.

Videre står Pål, vår sakkyndig person type B, klar til å utføre periodisk sertifisering og sertifisering etter mindre reparasjoner av eksisterende laste- og losseutstyr på skip, samt på fiske- og fangst-fartøyer.

Er du klar til å samarbeide?